March 29, 2023

चारणकवि नारणदान सुरु नी कलमे लखायेल विर वछराज नो भाव

चारणकवि नारणदान सुरु नी कलमे लखायेल विर वछराज नो भाव
बेनीबा ने काेलताे आपी रे
धजायु धरमनी स्थापी रे
पडाणाना पंथडा कापी, मारते घाेडे बेन बाेलावे रे
पडाणाथी वाछराे आवे रे
घाेडाना डाबला वागे रे, सुता साैव मानवी जागे रे
पादरमा ढाेलनी प्रांछट, शांभळाे बायु मात समजावे रे..पडाणा..
रजे रज भाेमका नाचे रे, हीलाेळे मेदनी राचे रे
चारणनी देवीयु गाती, लइ आेवारणा वीर वधावे रे.
पडाणाथी….
वधावाे वीरने मारा रे, रेशाे नही काेइ नाेधारा रे
हेमना भालाे जळके हाथे, नीरखाे भायु बेन समजावे रे.
…पडाणाथी….
चारणीया गामनाे चारण रे, गुणला तारा गायछे ‘नारण’ रे
राजपुतीनाे धमँ दीपाव्याे, वीख ना वारण श्याम छत्रावे रे
पडाणाथी वाछराे आवे रे
रचना=चारणकवी नारणदान सुरु
टाइपिंग=राम बी गढवी
नविनाळ-कच्छ
फोन=7383523606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: