March 31, 2023

रा'मााडलीक ज्यारे मोणीया नागबाइ ना नेसडे आव्यो त्यारे आइ मींणबाइ वधाववा गया इ समय नुं वर्णन करतुं चारणी ढाळ मां जुनागढ ना कवी अविचळ नुं गीत…

रा’मााडलीक ज्यारे मोणीया नागबाइ ना नेसडे आव्यो त्यारे आइ मींणबाइ वधाववा गया इ समय नुं वर्णन करतुं चारणी ढाळ मां जुनागढ ना कवी अविचळ नुं गीत…
मळीयुं गुण गावाय, रा’ ने वधावाय, चारण देवियुं साथ मळी
नवलाख नेजाळीयुं,आभ कपाळीयुं,भेळीया
वाळीयुं साथ भळी
भर्यो थाळ ज मोतिये,हार पिरोतिये,चोखा ने कंकु साथ धरी
आवि पाधर उभीयुं,तो अति सोभीयु,पुनम चंद्र थी श्रेष्ठ घणी
मळीयुं गुण गावाय…..
मात कागल,नांगल,मिंणल,मुंगल,होल,वरवडी भेळी हती
करुं ज्योत मां खोडल,मावडी मोगल,बहुचर,चामुंड देव बधी
महाकाळी भुजाडीयुं पाडती ताळी रवराइ जटुंकली रास रमी
मळीयुं गुण गावाय…..
गयुं चांदलो देवा ने वारणा लेवा,त्यां चार दीशेजोने रा’ फरीयो
त्यांतो मीणल बोलीये,मुखडुं खोलीये,पृथ्वि डोलीये त्राड गजी
सांभळो फूइ नांगल,रा’ बन्यो पागल,फरवा लागल चार दीशे
कंस कौरव रावण,दो दुर्योधन,दृष्टि दुशासन नी दील भळी
मळीयुं गुण गावाय…..
महमंदशा’ आवियो,शिश नमावियो,रीजी ने मावडी राज दीयो
चड्या शीर निशान पैगंबर पे,दाश राण महमंदशा याद करी
त्यां वाडीयुं पावियुं,पाळीयुं ताडीयुं,उभी बजारे रा’ आटकीयो
रीत चुक्यो रुपाळीये,राज दी वाळीये,ताळीये ताळीये त्रास मळी
मळीयु गुंण गुवाय…..
मां तुं हाली हेमाडे,हाडका गाळे,नाथ निहाळे नेंव करी
कवि कहेत ‘अविचळ’, मात गंगाजळ,डाकण रुपे देव ठरी
मळीयुं गुण गावाय, रा’ ने वधावाय,चारण देवियुं साथ मळी…
नवलाख नेजाळीयुं आभ कपाळीयुं,भेळीया
वाळीयुं साथ भळी…
रचना=चारण कवि अविचळ
टाइपिंग=राम बी गढवी
नविनाळ कच्छ
फोन=7383523606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: