March 21, 2023

भावनगर पासे आंगणका गामना चारणकवि श्री गीगाभाइ कुंचाळा नी कलमे टंकायेल जाहल नी चीट्ठी

भावनगर पासे आंगणका गामना चारणकवि  श्री गीगाभाइ कुंचाळा नी कलमे टंकायेल जाहल नी चीट्ठी
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 दोहा 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
नवघण सोरठ नरपती,दिव्य क्षत्रीय सरदार
विर तुं छेल्ला वांचजे जाहल तणा जुहार (१)
सिंध महिपत सुमरो,दइ डारा दइ आण
कडवि मीट मुपे करे,आशक थइ अहराण (२)
जाहल सिंधमां थइ जपत,फरमाव्यो नृप फरमान
तेथी आडो पेरो ऊभीयो,तेग खुल्ली तरकाण (३)
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 छंद 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
तो तरकाण नृप कुनजर ताकी वचन कफरा जे वदे
जुलमीय सांभळ बोल जाहल रांक हुं थडकी रदे
आहिर बाळा एकली हुं मुंझाय छे मारी मती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (१)
बिदेशमां नइं कोइ बेली गाउं क्या दुख जइ गणी
अवलोकता छे आभ ऊंचो धर नीची गरवा धणी
छे भर्या आडा सात सायर गहन ज्यां जळनी गती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (२)
कागज अमारो लइ मम कंथ बिपदे कासद बणी
आव्यो संदेशो आपवाने भ्रात वाला तुं भणी
आँसु टपकता लख्यो कागळ अवलोकजे तुं अधिपती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (३)
वध जाण लखती नथी नरपती समरण नोंयतो
देवायत बोदल तणी यादि हजी दिलमा होयतो
इ बापु पटाधर तणी बेटी धीरज तजी दइ ध्रुजती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (४)
उगो सहोदर भ्रात अमणो हण्यो तव कारण हसी
जननीए खांड्यु शिश जेनु कामळे कमर कसी
आंजेल काजळ वळी आंखे हरखगीत गाती हती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (५)
मेरु तडोवड तात मारो जेनु पेट सायरने पने
जग बिच करीयो वंश जातो तख्त बेसाड्यो तने
इ वातना उपकारनी तारा चीत मा होय जो समरती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (६)
मरदामरद इ तात मारो उग्र जेनी आकृती
रण बिच रिपु रक्तथी ए तेग करतो तरपती
इ तातनी देखी तनुजा यवन पंजामा जती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (७)
अरिया उखेडण तात अमणो सरग पंथ सिधावियो
इ तात आगे विर उगो गहन गामतरे गीयो
आवतल वारे कोइ अंगत हुं नजरथी नथी निरखती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (८)
दिन एक मम तात द्वारे मने बेन कइ बोलावतो
मम लग्नने दिन मांडवे मारो भ्रात थइने तुं मालतो
दिधेल मुजने बोल ते दिन इ याद कर तुं अधपती
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (९)
अवधि महिना तीननी में सिंध महिपत से करी
विरा अवध वितीजसे तो मानजे जाहल मरी
इ पापने उपवाद ऊभय छे तने जो छत्रपति
नरपति सोरठ तणा नवघण मारी भेर कर तुं भुपती (१०)
कागज सासतीया कनेथी नवघणे वांच्यो जीयां
उदगार जाहल तणा दिलमा दुखकारी देखीया
उभा थया तब रोम अंगे मदयना अंग मोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (११)
जाहल तणा जे तात जननी इ तात माता ममतणा
ममकाज जेणे सह्या माथे घोर संकट जो घणा
इ जनक जननी नी जणीना रिपुने रण रोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१२)
किरपाण मरदा कसी कमरे बदन बीडी बख्तरा
भुजदंडमें परचंड भालो तीर बरछी तोमरा
हेमरा नवलाख जोधा हुकळ खागथी अरि खोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१३)
वड हाथ माता वरुडीए नोतर्या नवघण नरपती
जोधा नवेलाखे जमाडी पुरण करीया तरपती
आशिष आपी जीत अफर वेरिया विखरोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१४)
लोबडीयाळी नवेलाखे वालथी लइ वारणा
आशिष आपी जोर आप्या सुर वृंद सो गणा
साथेय पिठळ मात चाली फेंटमां दधी फोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१५)
नवलाख घोडे चड्यो नवघण हेमरा दळ हांकीया
डाबले पृथ्वी पाट दळीया धुखळे रवि ढांकीया
दळ प्रबळ जाणे चड्यो महुदध बसुधाने बोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१६)
नोबत सिंधुडाने नगारे राग रण धोंसा रड्या
अहराणने रजपुत ऊभयछे भडा भड वडीया भड्या
मरदा मरद क्षत्रीय मंडाणा वेरीयाने व्रोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१७)
खुलीय तेगे विर क्षत्रीय धारीये कुळरा धंधा
सिंधमा जाके चड्या समरे क्रोधथीए जाडा कंधा
अरियाणने उतबंग अंग तेग कांटे तोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१८)
सिंध महिपत सुमराना कीरपाणे कटका कर्या
अरियाणरा दळ उलेचीने ढुंढ गीधा धरवया
लार हुरा तणा लगा हथा हाथने हिडोळवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (१९)
हणीये अरीने मुछपे हथ नाखीयो नरपती नवघणे
वगडाविया गडहड विजय वाजा बचावी जाहल बेनने
शुभ गुण नवघण *गीगो* चर्चे कवि वृंद किलोरवा
नरपति सजीया सेन नवघण धरा सिंध धमरोळवा (२०)
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 छप्पय 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
धरा सींध धमरोळ अरीरा मुळ उखाडी
रणघेला रजपुत विजयरा ढोल वगाडी
चलवी जोर समशेर सिंधमें पाड्य साका
फतेवंत फरकंत पोरसे विजय पताका
ऊचरे सब जय जय उचार गुण कविजन गाविया
जाहल सहित जुनागढे अधिपती नवघण आविया
कर्ता = चारणकवि श्री गीगाभाइ कुंचाळा
टाइपिंग=राम बी. गढवी
नविनाळ-कच्छ
फोन=7383523606
आ पोस्ट www.charnishahity.com परथी मेळवी ने टाइप करेल छे  आ पोस्ट चारणी साहित्य ब्लोग पर टाइप करीने मुकवा बदल गिरीशभाइ कुंचाळा अने वेजाणंद भाइ नो आभार
भुलचुक सुधारीने वांचवी
वंदे सोनल मातरमं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: