April 2, 2023

मोगल आवोने

मोगल आवोने
कळह थपावुं मंदिरमां ने,आयुंने अपवास..
मोगल आवोने…मछराळी मोगल आवोने…(टेक)
तेव तेवडी टोळे मळी ने,
तरवाडा व्होराय…मोगल आवोने
वोरवा ते सांधण सोयरो ने,
डाबर भरीया तेल…मोगल आवोने
भारे कशळनो भेळीयोने,
कंकण झणके हाथ..
मोगल आवोने
काळी ते लाइनु कापडुने,
घुघर वट घेहवाळ…मोगल आवोने
डोके ते टुंपीयो हेमनोने,
काने झबुके झाल…मोगल आवोने
नाके ते नथणी शोभतीने,
टीलडी तपे ललाट…मोगल आवोने
सेंथो पुर्यो सींदुरनोने,
चोटले वशीयल नाग…मोगल आवोने
बांये बाजुबंध बेरखा ने,
दशे आंगळीये वेढ….मोगल आवोने
पगे ते पांवळ शाेभताने,
वींछीयानो शणगार…मोगल आवोने
माजी ते रमवा नीसर्याने,
सोळ सज्या शणगार…मोगल आवोने
नव दाडा नव नोरता ने,
मांए गरबो लीधो हाथ….मोगल आवोने
लीलो राखो मां नेहने ने,
अविचळ रेजो आइ…मोगल आवोने
माजी ते रमवा आविया ने,
रमीया सारी रात…मोगल आवोने
कळह थपावुं मंदिरमां ने,
आयुने अपवास…मोगल आवोने
रचना — श्री रुपाळीबाइ कानदासजी महेडु
टाइपिंग – राम बी. गढवी
नविनाळ.कच्छ
फोन नं. 7383523606
{चारण शक्ति उपासना बुकमांथी लीधेल छे}
भुलचुक सुधारीने वांचवी
जय मां मोगल
वंदे सोनल मातरमं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: