March 25, 2023

कच्छ-मोटा करोडीया ना आरवभाइ द्वार रचीत सोनबाइ मां नी रचना

कच्छ-मोटा करोडीया ना आरवभाइ द्वार रचीत सोनबाइ मां नी रचना
ढाळ=कनैया मोरलीवाळा रे
जालजे बावडी मारी रे,सोनबाइ मावडी मारी रे
हाथे ते हेमनी चुडी रे,पगे ते कांबीयुं वाळी रे..(२)
भेळेरेजे भेळीयावाळी रे,सोनबाइ मावडी मारी रे
जालजे बावडी मारी रे…
रोपी ते सुखनी झाडी रे,दुखीना दुखडा बाळी रे..(२)
छोरुनी नावडी तारी रे,सोनबाइ मावडी मारी रे
जालजे बावडी मारी रे…
सोनेरी भाण उगाडी रे,भगाडी रात अंधारी रे..(२)
चारणनी चडती राखी रे,सोनबाइ मावडी मारी रे
जालजे बावडी मारी रे…
‘आरव’ बे हाथ जोडी रे,भजे छे मढडावाळी रे..(२)
देवि छो दिन-दयाळी रे,सोनबाइ मावडी मारी रे
जालजे बावडी मारी रे…
रचना=चारणकवि आरवभाइ गढवी
मोटा-करोडीया=कच्छ
फोन=9586717848
आ रचना आरवभाइए वोट्सप मां मोकली छे एमनो आभार,भुलचुक सुधारीने वांचवी
टाइपिंग=राम बी. गढवी
नविनाळ=कच्छ
फोन=7383523606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: