March 25, 2023

मछराळी मोगल=कागबापु द्वारा रचीत मां मोगल नी वंदना

मछराळी मोगल=कागबापु द्वारा रचीत मां मोगल नी वंदना
मछराळी मोगल! गांडी थइ,
डणकी रे डुंगर गाळीये;
नव रे नगर ने नव नेस रे. (टेक)
माडी, तें काळा रे सरपुंने कीधो कोरडो;
माडी, ए तो वखडां वमने ने फणीधर फुंके रे.
मछराळी..१
माडी, तारे कोरडे हाले छे व्योमे वावडो;
माडी, तें तो कोरडे दैत्युंने दंड दीधा रे.
मछराळी..२
माडी, तारा सीमाडा लोप्या अंगडा मांगीया;
माडी, तें तो भेळीयो उतारी बांधी भेट रे.
मछराळी..३
माडी, एवा होकारा करीने दानव हुकळ्या;
माडी, तुं तो रथडो मेलीने रणमां कुदीरे.
मछराळी..४
माडी, तारां खांडां ने खडग रणमां खडखड्यां;
माडी, त्यांतो लडीआ विनानां लश्कर भाग्यां रे.
मछराळी..५
माडी, आज दानवकुळ सळगे रे डुंगर दोयला;
माडी, तारा रोषना दावानळ रेल्या रे.
मछराळी..६
माडी, तारा छोरुने संताप्यां देवळ दूभव्यां;
माडी, एना जडबां चीरीने दांत जेर्या,
माडी, एवा लोहीनां तरस्यांने भरखी लीधा रे.
मछराळी..७
माडी, एवी नवलख धेनु रे तारे आंगणे;
माडी, ए तो सूरजनां खेतर चरवी जाय रे,
माडी, ए तो सूरज आथम्ये चरवा जाय रे.
मछराळी..८
माडी, तारां धाेळां धण चरे रे आघां आभमां;
माडी, एना रखोपां राखे रे रातनो राजा रे.
मछराळी..९
माडी, तारी काळीयुं लटुं ने काळो भेळीओ;
माडी, तारो आकरो त्रंबक वरणो वान रे.
मछराळी..१०
माडी, तारो मारकणो मोरो ने जोणी आकरी;
माडी, तारा काळजां मशरुथी छे कूणां रे.
मछराळी..११
माडी, तुं तो भवनां भूलेलां दखीयां भाळती;
माडी, तारो हैयानो हेमाळो ओगळी हाले रे.
मछराळी..१२
माडी, तारी सेवा जो करे तो दोयलां दु:ख टळे;
माडी, तारी आळ्युं जो करे तो उतपात रे.
मछराळी..१३
माडी, तारो ‘कागे’ परगट परचो भाळीयो;
माडी, तारां वाछरु चारे छे वननो राजा रे.
मछराळी..१४
👉🏻 *(७ अने ८ कडी मां ३ लीटी छे बाकी बीजी बधी कडीओमां २लीटी ज छे)*
💐 *रचना=चारणकवि पद्मश्री दुला भाया कागबापु* 💐
🌹 *टाइपिंग=राम बी गढवी* 🌹
*नविनाळ-कच्छ*
*फोन=7383523606*
👏🏻 *आ रचना कागवाणी भाग=७ मांथी टाइप करेल छे भुलचुक सुधारीने वांचवी* 👏🏻
🌹 *जय मां मोगल* 🌹
💐 *वंदे सोनल मातरमं* 💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: