March 21, 2023

कच्छना चंदुभा जाडेजा द्वारा रचीत आशापुरा मां नो गरबो

कच्छना चंदुभा जाडेजा द्वारा रचीत आशापुरा मां नो गरबो
ढाळ=वंदन वंदन आशापुरा मातने
भुल्या भुल्या भवानी अमे आपने
भुलना अमे पाम्या आ परिणाम रे आशापुरा मां…
भुल्या भुल्या भवानी अमे आपने..(टेक)
हीणप दीठी हिंदुना देहमां
एक बीजाना आधारे अथडाय रे आशापुरा मां…
भुल्या…
जोषी जोया जनोइयुं तोडता
भुपतिथी भुमि ना सचवाय रे आशापुरा मां…
भुल्या..
शक्ति शिवाजीने तें सोंपेली
क्यां गइ ए तेजीली तलवार रे आशापुरा मां…
भुल्या…
वंठ्यो वेपार जाणे वैस्यनो
नरने आजे धमकावे छे नार रे आशापुरा मां…
भुल्या…
शुद्रो सत्ताना भुख्या थइ गया
हता जेओ सेवाना हकदार रे आशापुरा मां…
भुल्या…
अत्यंज उंचा करी अपनावता
वर्णाश्रमनी सांकळ तुटी जाय रे आशापुरा मां…
भुल्या…
लक्ष्मी परदेशीए लुंटी लीधी
बेन बेटीना शीयळ न सचवाय रे आशापुरा मां…
भुल्या…
मंदिरमां मलेच्छो प्रवेशीया
देव मंदीरे दिवाओ न थाय रे आशापुरा मां…
भुल्या…
चाके चडेली भासे मेदनी
दिशाओमां देखाय छे अंधकार रे आशापुरा मां..
भुल्या…
नेह नजरुं करो नारायणी
धरो हवे नकलंकी अवतार रे आशापुरा मां…
भुल्या…
दुर्बुद्धी निवारो देखी दासनी
दिन-दयाळी दयाना भंडार रे आशापुरा मां…
भुल्या…
विस भुजाडी वारे चडो
करो हवे मां “चंदु” नी पतवार रे आशापुरा मां…
भुल्या भुल्या भवानी अमे आपने….
रचना= चंदुभा जाडेजा
मेराउ=कच्छ
आ रचना भगवती छंद सागर नामनी बुकमांथी लिधेल छे भुलचुक सुधारीने वांचवी
टाइपिंग=राम बी गढवी
नविनाळ-कच्छ
फोन=7383523606
वंदे सोनल मातरमं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: