April 2, 2023

आजे महा सुद आठम ऐटले खोडियार जयंती

आजे महा सुद आठम ऐटले खोडियार जयंती
आई श्री खोडियार मांनुं टुंकमां जीवन चरित्र
 
नाम :- जानबाई / खोडियार
पितानुं नाम :- मामडिया चारण
मातानुं नाम :- मीणबाई
जन्म :- महा सुद आठम
बहेनो :- आवड, जोगड़, तोगड़, बीजबाई, होलबाई, सांसाई, जानबाई
भाई :- मेरखियो
संदर्भ ::- मातृदर्शन लेखक :- पिंगळशीभाई पायक मांथी
आई श्री खोडियार जयंती ऐ कोटी कोटी वंदन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: