March 20, 2023

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमा के 91 मो जन्मजयंती महोत्सव

निमंत्रण
“परम् पूज्य आई श्री हांसबाई माँ 
91वा जन्म जयंती मोहत्सव”


   सवंत 2075                       तारीख
     महासुद-5                    10/02/2019
   (वसंत पंचमी)                     रविवार

महोत्सवनी रूपरेखा

•परम् पूजय श्री आईमानुं  पूजन-अर्चन तारीख:- 10/02/2019 प्रातः समय
•माताजीओ, संतो अने महात्माओंनुं सन्मान:- सवारे 11:15कलाके
•महाप्रसाद:- बपोरे 1:00 कलाके
संतवाणी सांजे 3:00 थी 7:30
शुभस्थळ
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ

मो- 7567816907

निमंत्रक

माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: