March 31, 2023

अनोपदान बारहठ

अनोपदान बारहठ
नाम : अनोपदान बारहठ
जन्म तिथि : चैत वदी 2, सं. 1978 वि. (1921 ई)
जन्म स्थान : पो. झणकली (शिव-बाड़मेर-राज.)
शिक्षा: परंपरागत काव्य-शिक्षा
प्रकाशित पुस्तके:
आईनाथ री कथा (काव्य), महाराजा उम्मेद उदारता रूपक (काव्य
अप्रकाशित पुस्तक :
हरिरस रो रस, भक्तिगीत धारा, वीर वचनावली, दोहासंग्रै आद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: