April 2, 2023

नेतां री नियत अभिलाषा- भँवरदानजी माडवा मधुकर

नेतां री नियत अभिलाषा
चोखा नेता देश चाऊ ,
खोटा करे खाऊ खाऊ ,
एसी अभिलाषा आऊ ,
पद कब पाऊगो ।
चेयरमेन होण चाऊ ,
लाखां का घोटाला लाऊ ,
कोलोनी केती कटाऊ ,
कमीशन खाऊगो ।
विधायक जे बनाऊ ,
जिलो हजम कर जाऊ ,
मंत्री बण माऊ फैर ,
किरोडो कमाऊगो ।
चड़ै कुर्शी जे चड़ाऊ ,
पी एम को पद पाऊ ,
भमर तूं देख भाऊ ,
अमर हो जाऊगो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: