March 31, 2023

भगवत्ती श्री आवड माँ के 52 नाम

भगवत्ती श्री आवड माँ के 52 नाम

1 – आवड                    27 – सांगीयाणी
2 – उभट दे                   28 – भोजासरी
3 – काछेल राय             29 – लटियाली
4 – चालकनेच               30 – बिजासण
5 – तेमडा राय               31 – आसपूर्णा
6 – कतियाणी                32 – पीनोतणी
7 – एहियाणी                 33 – जूनी जौगणी
8 – कालेडूंगर राय          34 – ओनासरी
9 – मामडियाई              35 – गिरवर राय
10 – साहबाणी              36 – जुनी जाळ री राय
11 – नागणेची               37 – माडेची
12 – डूंगरेची                 38 – महामाय
13 – नभेची                  39 – रणकंकणराय
14 – देगराय                 40 – आई माँ
15 – साबडामढराय       41 – डूंगर राय
16 – भूरे डूंगर री राय    42 – बीजणोटी
17 – घंटियाल राय        43 – भणयीणेची
18 – तरणोट राय         44 – आरणेची
19 – माडराय              45 – ओनासरी
20 – भादरिया राय       46 – रावतसरी
21 – स्वांगीयां जी        47 – मानसरी
22 – मनरंगथल राय     48 – गोयणेची
23 – आइनाथ             59 – नडैची
24 – नभारे पहाड़रीराय 50 – ऊनडैची
25 – माढरैणी              51 – बोयणेची
26 – सांगाणी              52 – चक्करैची

गणपतसिंह मुण्डकोशिया- 9950408090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: